ประโยชน์ของมือถือ และคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

September 9, 2018 admin 0

ทุกวันนี้เทคโนโลยีอย่างมือถือกับคอมพิวเตอร์กลายเป็นปัจจัยข้างกายของคนจำนวนมากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราในยุคปัจจุบันหากขาดสองสิ่งนี้ไปคงกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทำให้มือถือกับคอมพิวเตอร์ก็พัฒนามากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะจนกลายเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากมาย ลองมาแยกดูประโยชน์ของทั้งมือถือกับคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจ 4 ประโยชน์หลักของมือถือ สำหรับการติดต่อสื่อสาร – นี่คือประโยชน์ข้อแรกซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนที่สุดของมือถือ ในอดีตการติดต่อสื่อสารผ่านมือถือนับว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากๆ แม้จะมีไม่กี่ช่องทาง เช่น การโทรหากัน การส่งข้อความ เป็นต้น ยิ่งในปัจจุบันการใช้มือถือในการติดต่อสื่อสารก็มีหลายช่องทางขึ้นยิ่งทำให้กลายเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยทีเดียว ด้านความบันเทิงรูปแบบต่างๆ – ความบันเทิงทุกชนิดถูกเหมารวมเอาไว้ในมือถือแค่เครื่องเดียวในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็น การดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม อ่านนิยาย โซเชี่ยลมีเดีย […]

องค์ประกอบเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมีอะไรบ้าง

August 9, 2018 admin 0

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร การับส่งข่าวสารข้อมูลระยะไกลด้วยการส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ จากระยะไกลไปถึงกันได้ ส่งผลให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศอื่นๆ ไปยังผู้ใช้งานในแหล่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ รูปแบบของการส่งที่ว่านี้อาจเป็นการส่งด้วยตัวเลข, ภาพ, ตัวอักษร และเสียง อย่างไดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างพร้อมกันก็ได้ ซึ่งเทคโนโลยีสำหรับการใช้สื่อสาร เผยแพร่เหล่านี้ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย อาทิ โทรศัพท์ โมเด็ม แฟ็กซ์ วิทยุกระจายเสียง […]

redmobilecomipad

การพัฒนาระบบทรัพยากรสื่อสาร และโทรคมนาคม

July 11, 2017 admin 0

การพัฒนาระบบทรัพยากรสื่อสาร และโทรคมนาคม เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล 4 ระยะ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ถึง 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน โดยแต่ล่ะยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ส่งเสริมซึ่งกัน รวมถึงมีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้ติดตามประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน แผนงานเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 1. พัฒนาโครงสร้าง สร้างพื้นฐานดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้ 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ […]