องค์ประกอบเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร การับส่งข่าวสารข้อมูลระยะไกลด้วยการส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ จากระยะไกลไปถึงกันได้ ส่งผลให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศอื่นๆ ไปยังผู้ใช้งานในแหล่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ รูปแบบของการส่งที่ว่านี้อาจเป็นการส่งด้วยตัวเลข, ภาพ, ตัวอักษร และเสียง อย่างไดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างพร้อมกันก็ได้ ซึ่งเทคโนโลยีสำหรับการใช้สื่อสาร เผยแพร่เหล่านี้ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย อาทิ โทรศัพท์ โมเด็ม แฟ็กซ์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง วิทยุโทรทัศน์ ดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น ซึ่งกลไกหลักๆ ของการสื่อสารโทรคมนาคมจะแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทางของข้อความ, สื่อกลางด้านการรับส่งข้อความ และปลายทางผู้รับข้อความ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

 1. เครื่องส่งสัญญาณ – ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าซึ่งใช้แทนข่าวสารจากต้นกำเนิดให้กลายเป็นสัญญาณ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันเหมาะสมส่ำหรับการส่งต่อออกไปยังปลายทาง เช่น โทรศัพท์ เครื่องจะแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากเสียงพูดให้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วส่งต่อไปยังปลายทางเพื่อทำการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น
 2. ระบบการส่งผ่านสัญญาณ – มีการแปลงสัญญาณไฟฟ้าซึ่งใช้แทนข่าวสารต่างๆ ให้กลายเป็นสัญญาณ คลื่นแม่เหล็กที่เหมาะสม สัญญาณก็ถูกส่งผ่านระบบการส่งสัญญาณแล้วต่อไปยังเครื่องผู้รับ
 3. เครื่องรับสัญญาณ – ทำการเปลี่ยนสัญญาณซึ่งถูกส่งผ่านจากต้นทางให้กลับมาเป็นตัวสัญญาณไฟฟ้าแทนข่าวสารี่ถูกส่งมาจากต้นทางแล้วให้อุปกรณ์แปลงกลับมาเป็นข่าวสารอีกครั้งเพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจในรายละเอียดนั้นๆ ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโมเด็มหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม
 4. ผู้รับสัญญาณ – นี่คือส่วนสุดท้ายของระบบโทรคมนาคมทำหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารซึ่งถูกส่งมาจากแหล่งต้นกำเนิด หมายถึงว่าอุปกรณ์รับสัญญาณกับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณมาอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดได้ เช่น คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กับมือถือ เป็นต้น

เทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

 1. เทคโนโลยีสำหรับการใช้เพื่อเก็บข้อมูล – กล้องดิจิตอล, เครื่องเอกซเรย์, ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ, กล้องถ่ายวีดีทัศน์ ฯลฯ
 2. เทคโนโลยีสำหรับการใช้บันทึกข้อมูล – จานแม่เหล็ก, เทปแม่เหล็ก, บัตรเอทีเอ็ม, จานแสง หรือจานเลเซอร์ ฯลฯ
 3. เทคโนโลยีสำหรับการใช้ประมวลผลข้อมูล – ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์
 4. เทคโนโลยีสำหรับการใช้แสดงผลข้อมูล – พลอตเตอร์, จอภาพ, เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
 5. เทคโนโลยีสำหรับการใช้จัดทำสำเนาเอกสาร – เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องถ่ายไมโครฟิล์ม ฯลฯ
 6. เทคโนโลยีสำหรับการถ่ายถอด หรือส่งข่าวสารข้อมูล – ระบบโทรคมนาคมทั่วไปไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, วิทยุกระจายเสียง, คอมพิวเตอร์, มือถือ หากเป็นสมัยก่อนก็จะมีพวกเทเล็กซ์ โทรเลข เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารด้านโทรคมนาคมอันน่าสนใจถือว่าเป็นอีกแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวไกลอย่างทุกวันนี้

 

1 Comment

 1. ทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยว่าเทคโนโลยีโทรศัพท์สมัยนี้มันเอาข้อมูล Ligaz888 มาจากไหนด้วยความที่เราเองก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงก็เลยงงไปกันใหญ่ ผมเองชอบการพัฒนาสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศเราน่ะด้วยความที่ผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศเท่าไรเลยไม่รู้ว่าของเรามันแย่กว่าประเทศอื่นหรือเปล่าก็อยากรู้ว่าเทคโนโลยีมือถือเนี้ยมันจะสุดที่ตรงไหนเหมือนกันเพราะทุกวันนี้ตามไม่ทันแล้ว

Comments are closed.